daaveedu saMchilOni raaLLu

(1940va saM| | lO daevadaasu ayyagaaru chaesina prasaMgamu)

1samoo. 17:40-49; maarku. 16: 15 - 18; hebree. 11: 32 - 34.

"daaveedu-tana ka~r~ra chaeta paTTukoni yaeTi lOyalO nuMDi ayidu nunnani raaLLanu aerukoni tanayoddanunna chikkamulO nuMchukoni vaDisela chaeta paTTukoni aa philishteeyuni chaeruvaku poyenu". 1samoo. 17:40

  • 1. tanakarra:- karra dharmaSaastramunaku gurtu. anagaa daaveedu divaaraatramu sannidhiyaMdu aaSa kaligiyunnaaDu. paTTuviDuvakuMDa, paTTupaTTi sannidhilOni SaktipoMdinaaDu.
  • 2. yaeTi lOya :- lOyanuMDi anagaa daevuni sannidhilOuMDi, tana aMtaraMgamunu daevuni aMtaraMgamulOniki teesukuveLLi bayaTaku teesinaraaLLu aidu. avaevanagaa:-
  • 1. koTTabaDina raayi nirgama. 17:6;- horaebu koMDa daggara iSraaaeleeyulu rephedeemulO digiri. traagaDaaniki neeLLulaenaMduna iSraayaeleeyulu saNigiri., appuDu mOshae lOyalOniki veLLi ekkaDa neeru unnadi ani tana aMtaraMgamutO chooDagaa anagaa morrapeTTagaa, daevuDu ( nirgama. 17:4 ) mOshaetO ' nee karra chaetapaTTukoni veLLumanenu.' eMdukanagaa karralaekapOtae daevuDu kanabaDaDu. daevuDu kanabaDakapOtae raayi anae baMDa kanabaDadu. baMDa kanabaDakapOtae iSraayaeleeyulu daahamu anae Satruvunu jayiMchalaeru. daevuni maaTanubaTTi mOshae baMDanu koTTagaa, neeru daahamuteerchi jayamichchenu. ganuka daaveedu ee raayi kaligiyuMDenu.
  • 2. jayamichchina raayi nirgama. 17:12:- amaalaekeeyulu vachchi repheedeemulO iSraayeleeyulatO yuddamu chaeyagaa, mOshae yeho shuvatO - 'raepu naenu daevuni karra chaetapaTTukoni koMDa Sikharamu meeda nilchiyuMdunu ' ani cheppenu. yuddhamu jaruguchuMDagaa mOshae cheyyi paiketti nappuDu iSraayaeleeyulaku Satruvulapaina jayamu kaliginadi. cheyyi diMchivaestae amaalaekeeyulaku jayamu vachchinadi. mOshae chaetulu baruvekkagaa vaaru okaraayi teesikoni vachchi mOshae koorchuMDuTaku vaesiri. aharOnu, hurulu okaDu ee prakkanu, okaDu mariyoka prakkanu mOshae chaetulu paiketti paTTukoniri. aa vidhamugaa yuddhamaMdu Satruvulanu yehooshuva gelichenu. ee raayi Satruvulapai jayamu nichchinaraayi. idi daaveedu kaligiyuMDenu.
  • 3. deeviMche raayi nirgama. 20:25:- mOshae gaaDaaMdhakaaramulOniki pravaeSichina taruvaata daevuDu mOshaetO eelaagu cheppenu. 'naa naamamunu j~naapakaardhamugaanuMchu prati sthalamulonu naenu neeyoddaku vachchi ninnu aaSeervadiMchunu. naaku raaLLatO bali peeThamu kaTTavalenu. daaniki nee panimuTTu tagilina yeDala adi apavitamagunu ganuka chekkani raaLLatO kaTTavalenu. gaani inupa panimuTTu tagulakooDadu. ( nirga. 20:24-25) . aMdukae kaabOlu saulu ichchina inupa kavachamu anagaa raaju vaesikonaevi daaveedu vaddu annaaDu. 1samoo. 17:38-39. ee kaTTabaDina raayi deevicheraayi ayinadi. daaveedu daevunichaeta deeviMchabaDi karrapaTTukoni veLLinaaDu. ee raayiyokka anubhavamunu daaveedu kaligiyuMDenu.
  • 4. rakshaNa ichchina raayi 1koriMthi . 10:4-5:- paata nibaMdhanalO koTTabaDinadi raayi laeka baMDa, ayitae ippuDu koTTabaDina baMDa kreestae. ee kreestu mana rakshaNakai koTTabaDi, cheelchabaDi, saataanupai jayamu poMdi manaku jayamu ichchenu. ee raayi anubhavamu daaveedu kaligiyuMDi iSraaaeleeyulanu rakshiMchuTaku ee raayi kaavalenami kOrukonenu.1moo. 17: 26-37. ee anubhavamu daaveedukaligiyuMDenu.
  • 5. anubhavamu anaeraayi nirgama. 19:20:- yehovaa maaTlaaDinaraayi. idi baibilumishanuraayi. koMDa Sikharamu paiki vastaenaegaani daevuDu maaTlaaDaDu. eMdaru enni raaLLu kaligiyunnappaTiki seenaayi parvatamu anae raayipaiki vastaenaegaani daevuDu digivachchi maaTlaaDaDu. alaagae bebilu mishanulOniki vasaenaegaani anagaa daevuDu maaTlaaDae anubhavamukaligitaenae gaani eenaaTi mana Satruvunu jayiMchalaemu. aMduchaetanae daaveedu ee anubhavamanae raayikooDa tesikoni Satruvupai yuddhaaniki veLLinaaDu. Satruvu edurugaa daaveedu niluchunnappaTiki, Satruvaina golyaatu kaligiyunna yuddha saamaanulu daaveedu kaligilaeDu. gaani aemi kaligiyunnaaDu? karra, saMchi paTTukonnaaDu. ae saMchi? raaLLuMDaesaMchi. anagaa hRdayamanae saMchi. ee saMchilO 5 raaLLu maatramae unnavi. kreestuprabhuvu saataanunu jayiMchaDaaniki 5 gaayamulu maatramae kaligiyunnaaru. prabhuvunaku kaligina gaayamulalO 5vadi prakka gaayamu anagaa hRdayagaayamu. gaayapaDDa hRdayamulu kaligiyunnavaaru tama hRdayamu sarichaesikonakapOtae, Satruvuni jayiMchalaeru. Satruvu hRdayamulOnae uMDunu. idae aMtaTiki meyin^. aalaagu daaveedu tana hRdayamanae saMchilO nunnadi raaLLu anagaa daevunitO maaTlaaDae anubhavamulu kaligiyunnaaDu ganuka Satruvunu jayiMchinaaDu..

ee chivariraayi "baibilumishanu anae raayi". ee raayitO daaveedu Satruvuni chaMpi jayiMchenu, alaagae daevadaasu ayyagaarilO ennO anubhavamulunnavi. enni unnappaTikini daevuDu mOshaenu koMDameedaku pilachi mOshaetO maaTlaaDinaTlu, daevuDu ayyagaaritO daivasannidhi sthaapiMchumani cheppi, ee chivari kaalamulO panichaeyuchunna Satruvagu saitaanunu jayiMchuTaku sannidhi anae karranichchi saitaanu nediriMchu sootramulanu raaLLanu laeka baaNamulanu ichchi, ennO anubhavamulanu ayyagaari hRdayamunaku aMdiMchi, saitaanunu ODiMchagaligae Saktini prabhuvu anugrahiMchinaaru. ee SaktultO saitaanunu ODiMchuTakai vaanini oka pustaka roopamulOniki ( saitaanu nediriMchu sootramulu ) teesikoni raavaDaaniki prabhuvu SaktinichchinaaDu. ganuka eenaaTi vaaramaina manaku Satruvagu saitaanu lOkuvainaaDu. aMdari anubhavamulu anagaa evari anubhavamumulu, vaarilOnae unnavi. gaani daevadaasu ayyagaariyokka sannidhi anubhavamu ippuDu mariyu ellappuDunu anagaa kreestu prabhuvutO kalusukonaevaraku sthiramugaa balamugaa, jayamugaa uMTuMdi. ee raayimeedaku vastae, ee raayi paTTukoMTae, ee raayini Satruvupai upayOgistaenae manamu jayamu poMdi, mahima raayiyaina yaesukreestu prabhuvu raakaDa maeghamekkagalamu.

praarghana:- O yaesukreestu prabhuvaa! daaveedu lOyalOniki veLLinaaDu. eenaaDu aMdaru lOyalOniki veLLuchunaaru. gaani daaveedu karrapaTTukoni veLLinareetigaa anaekulu veLLuTalaedu. ganuka jayamu raavaTamulaedu. O kreestuprabhuvaa! nee mahaa krupanubaTTi maaku "karra" anae "sannidhi", anae "subuddhi" hRdayamunu anugrahiMchi , nee marmamulu grahiMchagala j~naamu dayachaeyumu. neeku naa stOtramulu. daaveedu vadda 5raaLLu unnappaTikini, saMchilO chivarivaesina raayi Satruvunu jayiMchuTaku kaavalasi vachchinadi. alaagae lOkamulO inni mishanuluMDagaa chiTTachivara vachchina ee baibilu mishanu anae raayi raepu maeghamekkuTaku aDDamugaa unna Satruvunu geluchuTaku avasaramaiyunnadi ani aMdarunu ee prasaMgamu dvaaraa grahiMchagaligae j~naanamu dayachaeyumani mahima maeghamulO raanaiyunna yaesukreestunubaTTi vaeDukonuchunnaamu aamaen^.


  Search this website (ఈ వెబ్ సైట్ లో మీకు కావలసిన పదమును వెదకండి)

अनुवाद